Ceturtdiena, 2022. gada 11. augusts
Vārda diena: Liega, Olga, Zita, Zigita

Piedalies Zaļajā referendumā www.talkas.lv!

X

Latvijas vides un dabas aizsardzības nodrošināšana

veidot starptautiskajā sabiedrībā Latvijas kā ekoloģiski tīras valsts tēlu

veicināt videi draudzīgu politiku Latvijā

nodrošināt sabiedrības integrāciju, popularizējot veselīga dzīvesveida, tīras vides un cilvēka veselības likumsakarības un nozīmi

veikt un veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par vides un dabas aizsardzības jautājumiem

organizēt akcijas, talkas, pasākumus, kas vērsti uz vides un cilvēka savstarpējo attiecību, cēloņu un likumsakarību skaidrošanu

nodrošināt sabiedrības iesaistīšanos vides akcijās, neatkarīgi no jebkādas rasu, dzimuma, reliģiskās, seksuālās vai vecuma piederības