Ceturtdiena, 2022. gada 11. augusts
Vārda diena: Liega, Olga, Zita, Zigita

Piedalies Zaļajā referendumā www.talkas.lv!

 • Izstrādātas īsfilmas par zaļajām infrastruktūrām un iniciatīvām

  26.01.2015

  Sūtīt uz e-pastu

  Saite:http://pedas.lv/?page=5&article=114
  Raksts:Izstrādātas īsfilmas par zaļajām infrastruktūrām un iniciatīvām
  Zaļo infrastruktūru (ZI) loma Eiropas mērogā kļūst arvien aktuālāka. Lai vairotu sabiedrībā izpratni par ZI jēdziena būtību, to sniegtajiem labumiem un pielietojumu dažāda veida teritorijās, projekta GreenInfraNet īstenošanas laikā ir izveidotas 3 īsfilmas, tostarp 2 viegli uztveramas skaidrojošas animācijas, kā arī 1 dokumentālā filma.

   

  Pašsaprotama rīcība: Ievads GreenInfraNet projektā skaidro to pasākumu kopumu, kas vērsts uz zaļo teritoriju saglabāšanu un cilvēku labklājības palielināšanu un parāda daudzpusīgos ieguvumus, kādēļ būtu svarīgi šīs zaļās infrastruktūras attīstīt dažāda veida teritorijās. Raksturīgi zaļo Infrastruktūru elementi pilsētās ir zaļie parki, dārzi, lauku teritorijās - ilgtspējīgi apsaimniekotas lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas, dabas aizsardzības parki, dažāda veida ekoloģiskie koridori u.c.

   

   

  Sadarbība nākotnei: GreenInfraNet projekts skaidro, kādas rīcības un aktivitātes palīdzēs iedzīvināt zaļās infrastruktūras praksē. Tālredzīgi lēmumi, sakārtota tiesiskā bāze, sadarbība starp dažādiem administratīvajiem sektoriem, privāto un publisko partnerību līmenī, kā arī vietējās iniciatīvas ir daļa no rīcību piemēriem, kas ir svarīgi zaļo infrastruktūru veicināšanai.

   

   

  Zaļai Eiropai: veicinot bioloģisko daudzveidību reģionos ir dokumentāla filma, kas veltīta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamības un zaļo infrastruktūru nozīmes skaidrojumam. Filma ir veidota Latvijā, Ungārijā un Itālijā, un tajā gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un dabas draugi, gan uzņēmēji un nozares eksperti ir dalījušies ar savu pieredzi un viedokļiem, par to, kāda ir bioloģiskās daudzveidības nozīme, kāpēc to ir svarīgi aizsargāt, un ko katrs var darīt vairāk lai novērstu bioloģiskās daudzveidības zudumu.

   

   

  Visas filmas ir publiski pieejamas apskatīšanai arī VARAM Youtube kanālā.


  Projektu GreenInfranet līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds ar INTERREG IVC programmas atbalstu.